Асоціація "Регіональне будівництво"
UA | RU | EN
 Головна
Асоціація
Діяльність
Всі новини
Прес-центр
Контакти

Етичний кодекс

Асоціації «Регіональне будівництво»

1. Відносини між членами Асоціації та іншими учасниками будівельного ринку

Члени Асоціації визнають авторитет Асоціації як колективного представника компаній, що входять до її складу і будують стосунки між собою та з іншими учасниками будівельного ринку на основі рівноправності і взаємоповаги.

Члени Асоціації уникають взаємних конфліктів. У разі виникнення вони мають бути врегульовані шляхом взаємних переговорів або із застосуванням процедур, що прописані в нормативних документах Асоціації.

Члени Асоціації удосконалюють свої знання і професійні навички, зокрема, через обмін досвідом з колегами. Вони надають інформацію про виконання взятих на себе зобов'язань та свою діяльність, що не є закритою у відповідності до законодавства чи внутрішніх актів компанії. Члени Асоціації не порушують право інших членів Асоціації зберігати конфіденційність інформації, яка є комерційною таємницею.

Члени Асоціації не намагаються привласнити майно конкурентів, включаючи інформаційну та інтелектуальну власність, зокрема, ідеї, продукти, послуги тощо. Вони не вживають заходів, що мають неетичний та навмисний характер, спрямований на заохочення конкретних співробітників будь-якої компанії - члена Асоціації до переходу на роботу до іншої компанії, співробітництва з нею або звільнення з поточного місця роботи.

Член Асоціації не має права своїми діями шкодити репутації учасників будівельного ринку. Він не користується інформацією про колег в цілях недобросовісної конкуренції. В той же час члени Асоціації мають доводити до відома Ради Асоціації факти неетичної поведінки інших членів Асоціації або нечесної конкуренції з їх боку у разі їх виникнення.

Усі члени Асоціації мають діяти на загальне благо Асоціації та використовувати наявні в їх розпорядженні ресурси для досягнення цілей, визначених Статутом Асоціації.

Усі органи Асоціації, працюючи відповідно до її Статуту, вважають виконання положень цього Кодексу одним із своїх першочергових завдань. Вони уважно ставляться до всіх членів Асоціації, їх потреб і пропозицій, не віддаючи перевагу у своїй роботі інтересам окремих членів чи їх групи.

2. Відносини з колегами і діловими партнерами

Члени Асоціації переконані, що запорукою їх успіху є довгострокові відносини з діловими партнерами (інвесторами, постачальниками, кредитними організаціями і т. д.), засновані на взаємній довірі, повазі, чесності і справедливості. У свою чергу, Асоціація закликає своїх партнерів також дотримуватися зазначених норм етики.

Члени Асоціації здійснюють свою професійну діяльність за умов чесної конкуренції. Вони захищають будівельний ринок від будь-яких порушень та неетичних дій з боку інших його учасників, і своєю діяльністю сприяють підвищенню якості функціонування будівельного ринку і посиленню довіри людей до нього.

Члени Асоціації дотримуються принципів вільної ринкової економіки і не користуються методами, які призводили б до обмеження конкуренції чи участі іншого члена Асоціації на ринку.

Член Асоціації не може і не має на меті домагатися монопольного становища на будівельному ринку.

3. Відносини з клієнтами

Члени Асоціації зобов'язуються:

- надавати послуги клієнтам та виконувати роботи високого рівня якості у відповідності з інформацією, наданою їм до підписання угоди ( в т.ч. і в рекламі), добросовісно роз'яснювати умови договору;

- виконувати договірні зобов'язання;

- забезпечувати конфіденційність інформації клієнтів і не розголошувати інформацію, яка може завдати їм шкоди.

4. Відносини з державними органами

Асоціація і її члени зацікавлені у розвитку будівельного ринку та його відповідності стандартам ринкової економіки. У зв"язку з цим, вони надають великого значення співпраці з державними органами, до компетенції яких належить врегулювання питань, що стосуються будівельного ринку і діяльності його учасників.

Члени Асоціації діляться з державними органами своїм практичним досвідом у будівельній галузі. На прохання державних органів вони беруть участь у роботі комісій чи інших органів, заснованих для вирішення разом з державними органами актуальних проблем будівельного ринку і підготовки необхідних матеріалів і заходів. Члени Асоціації надають державним органам лише правдиву, неперекручену і перевірену інформацію.

Члени Асоціації не використовують свої стосунки з державними органами з метою отримання власної вигоди, і відкидають дії, що можуть привести до корупції в будь-якій її формі.

5. Відносини з громадськістю

Члени Асоціації будують стосунки з громадськістю на принципах відкритості і чесності, відповідають за достовірність наданої інформації і проголошені наміри.

Усі зв"язки членів Асоціації з громадськістю мають сприяти підвищенню авторитету будівельників та довіри до будівельного ринку. Для формування і укріплення позитивного іміджу професії члени Асоціації зобов'язуються не вчиняти дій, внаслідок яких може постраждати професійна репутація колег, Асоціації, будівельної галузі в цілому.

У публічних виступах члени Асоціації не користуються даними, які можуть зашкодити іншим учасникам ринку, а також не критикують діяльність колег, оскільки це є прерогативою незалежних експертів.

Виступаючи з повідомленнями і заявами, члени Асоціації зазначають, що вони роблять це від свого імені, а не від імені Асоціації. Виступати від імені Асоціації мають право лише Загальні збори Асоціації, Рада Асоціації, виконавча дирекція та окремі особи, уповноважені Радою Асоціації.

6. Ставлення членів Асоціації до своїх працівників

Члени Асоціації дотримуються у відношенні до своїх працівників правил коректної і ввічливої поведінки, піклуються про підвищення їх кваліфікації.

Члени Асоціації вимагають від своїх працівників кваліфікованої і відповідальної праці, не дають їм вказівок, які б могли у роботі зашкодити інвесторам, особливо внаслідок надання останнім неправдивої чи неповної інформації.

Члени Асоціації мають ознайомити своїх працівників зі статутними документами Асоціації та цим Кодексом, розробити і впровадити внутрішні процедури, що забезпечують дотримання його правил і положень, а також контроль за їх виконанням з боку відповідальних працівників.

Этический кодекс (скачать)

Про Асоціацію → Этический кодекс
СтройОбзор - портал новостроек
Интернет-портал недвижимости www.meget.kiev.ua
БудФонд
Строительная бухгалтерия
Группа изданий КАПСТРОИТЕЛЬСТВО